MeraGana Off-line Karaoke Player tải

MeraGana Offline Player for Karaoke cho phép bạn hát nhiều bài hát Ấn Độ
Counter
Download from the developer's website

Liên kết bổ sung

Mua hàng tại desktop.meragana.com for
$4.95
Mua

Phần mềm thay thế

KaraFun Player
KaraFun Player
Miễn phí
rating

Organize karaoke sessions with more than 28,000 high-quality karaoke songs.

Easy Karaoke Player
Easy Karaoke Player
rating

A small application that plays karaoke, and records karaoke songs to wav files

Del Mp3 Karaoke
Del Mp3 Karaoke
rating

Create and play your own karaoke songs by synchronizing the lyrics over music.

Song List Generator
Song List Generator
rating

You can create song books from your MP3 and video file collection.

Zingamp Karaoke
Zingamp Karaoke
Miễn phí
rating

Enables you to turn your computer into a karaoke machine.