MeraGana Off-line Karaoke Player  4.0
دانلود

MeraGana Off-line Karaoke Player  4.0

MeraGana Off-line Karaoke Player به شما اجازه می دهد تا به همراه یک ترک هندی بخوانید
4 
Rating
رأی شما:
آخرین نسخه:
توسعه‌دهنده:
MeraGana
Screenshots
1 / 3
دانلود

MeraGana Off-line Karaoke Player به شما اجازه می دهد تا به همراه فیلم هندی محبوب خودتان وسایر ترک ها بخوانید، این نرم افزاردرهرزمان و مکانی اجازه دسترسی نامحدود می دهد. شما می توانید از یک دیتابیس بزرگ آوازانتخاب کنید، بنابراین برای همه یک چیزی وچوددارد
MeraGana Off-line Karaoke Player برای اجرا به اینترنت نیاز ندارد.

نظرات

5 stars
21
4 stars
5
3 stars
6
2 stars
2
1 stars
4
User

رأی شما:

پیشنهادات